Društvo

Sastanak potpredsjednice FBiH s penzionerima i predstavnicima PIO

Tekst: Vernera Jakupović, Foto FENA/Jasmin Hasečić

SARAJEVO, 1. februara (FENA) - Primjena novog federalnog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju počinje 1. marta pa će „stari“ penzioneri, odnosno osobe penzionisane po dosadašnjim propisima do 2007. godine, dobiti s ovogodišnjom isplatom za mart uvećane penzije za pet ili deset posto u zavisnosti od toga koliko za koje korisnike unutar te kategorije propisuje novi zakon.

To je izjavio predsjednik Skupštine Saveza penzionera/umirovljenika FBiH Omer Omerefendić nakon sastanka u sjedištu Saveza sa potpredsjednicom Federacije BiH Melikom Mahmutbegović.

Ona se s penzionerima srela zajedno s direktorom Federalnog zavoda PIO Zijadom Krnićem da bi, kako je nakon susreta izjavila, sve strane razgovarale o refleksiji novog zakona, načinu na koji funkcionira penzionersko udruženje i problemima penzionera generalno, između ostalog u ostvarivanju zdravstvene zaštite.

Na sastanku je, kazala je Mahmutbegović, zajednički ocijenjeno da novi zakon o PIO, mada apsolutno ne eliminira nepravdu, daje nadu u dugoročnu stabilizaciju penzionog sistema „a mi kao duštvo moramo učinimo i druge poteze da bismo popravili status penzionera“.

Povodom neujednačenosti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu po kantonima, koja se, kako naglašava, mora smanjiti, dogovoreno je da se ona i predstavnici Saveza sastanu i s kantonalnim ministrima zdravstva te direktorima kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja da bi sagledali mogućnosti za rješavanje tog problema naročito stoga što su penzioneri najveći korisnici zdravstvene zaštite.

Mahmutbegović je također prenijela informaciju sa sastanka da će primjena novog zakona o PIO početi 1. marta ove godine i da taj akt predviđa usklađivanje penzija shodno rastu troškova života i BDP-a.

Predsjednik Skupštine Saveza Omer Omerefendić je povodom novog zakona o PIO izjavio da radnici iz realnog sektora neće kao budući penzioneri biti oštećeni u odnosu na sadašnje stanje.

Generalno, Zakon će postepeno poboljšavati stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, smanjivati jaz između sadašnjih enormno visokih, takozvanih elitističkih penzija u odnosu na najmanje. Trenutno je taj omjer oko jedan prema sedam, a novi zakon bi trebalo postepeno da dovede do nivoa jedan prema pet, kaže Omerefendić.

Podsjećajući da je Zakonom predviđeno godišnje usklađivanje penzija s rastom troškova života u Federaciji BiH i GDP-a, on dodaje i da je propisano vanredno usklađivanje ukoliko mogućnosti dozvole te da je, na prijedlog Saveza, u Zakon ugrađena odredba da Vlada može vanredno povećati najniže penzije i učiniti to uredbom, dakle bez Parlamenta i mijenjanja Zakona. Omerefendić očekuje da će se postepeno stvoriti uvjeti za ovo povećanje najmanjih iznosa.

On također naglašava da najveće penzije ne mogu biti povećavane dok najmanje ne dostignu određeni omjer u odnosu na njih.

Direktor Federalnog zavoda PIO Zijad Krnić cijeni da je sastanak bio vrlo konstruktivan.

Po završetku je izjavio da će iz tog susreta proizaći potreba daljnjih kontakata i saradnje potpredsjednice FBiH, Saveza i Zavoda PIO, a sve radi željenog unapređenja statusa penzionera.

(FENA) E.F.