Politika

Održana sjednica Vlade FBiH

Saopćenje, Foto/Vlada FBiH

 

SARAJEVO, 8. februara (FENA) - Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je na današnjoj 138. sjednici, koja je održana u Sarajevu, informisao Federalnu vladu o aktivnostima vezanim za dubinsku analizu telekom operatera, čiji je cilj da procijeni poslovni potencijal ovih kompanija, te da Vladi, kao njihovom većinskom vlasniku, osigura kvalitetne informacije za donošenje odluka.

Terminskim planom provođenja dubinske analize planirano je da Vladi FBiH izvještaj bude dostavljen do kraja septembra 2018. godine.

Projektnim zadatkom je predviđeno da izvještaj predloži preporuke za poboljšanje poslovanja, što može uključivati različite opcije - od restrukturiranja, poboljšanja produktivnosti, poboljšanja korporativnog upravljanja, itd.

Danas je također usvojen i Plan i program rada Agencije za privatizaciju za 2018., u kome nije predviđena privatizacija telekoma u 2018. godini. Informacije koje su se pojavile u medijskom prostoru vezano za dubinsku analizu kao isključivi instrument prodaje telekoma su stoga isključivo špekulativne prirode, rečeno je na sjednici Federalne vlade.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o zaštiti na radu, koji uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom se primjenom postiže sprječavanje povreda na radu, nastanak profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.

S ciljem provedbe presude Ustavnog suda BiH od 30.1.2013. godine, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Vlada FBiH je donijela Uredbu o uspostavljanju maloljetničkog zatvora u Orašju. Maloljetne osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora, koju su izrekli sudovi u Federaciji BiH, izdržavat će kaznu u posebnom Odjeljenju za maloljetnike u ovom kazneno-popravnom zavodu.

Prihvaćena je informacija o problemima u poslovanju Razvojne banke FBiH, koju je propremilo Frederalno ministarstvo finansija, i zadužen federalni premijer da, kao predsjednik Skupštine ove banke, u skladu sa Zakonom definiranim ovlaštenjima, hitno sazove sjednicu Skupštine RBFBiH. Skupština bi razmatrala izvještaj o poslovanju Razvojne banke za 2016. godinu i imenovala nedostajućeg člana Nadzornog odbora u skladu s provedenom procedurom.

Nadzorni odbor Razvojne banke zadužen je da postupi po zaključcima Vlade Federacije BiH i hitno imenuje vršioce dužnosti izvršnih direktora.

U današnjoj raspravi je naglašeno da su Vlada Federacije BiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke BiH, kao i federalni premijer, ujedno i predsjednik Skupštine ove banke, do sada poduzimali neophodne aktivnosti za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu, a s ciljem osiguranja zakonitosti rada Banke i svih njenih organa, te će u tom pravcu istrajati koristeći sva ovlaštenja i raspoložive mogućnosti.

Data je saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu kojim su planirane investicije od 93,78 miliona KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) J.Č.