Filipović: Kinoteka BiH čuva više od 2.500.000 metara filmske trake