Fra Mile Babić: Moderna demokratska država nastaje kad i slobodan pojedinac