Dota: U bivšoj Jugoslaviji od 1951. do 1977. godine za homoseksualizam osuđeno oko 500 muškaraca