'Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH' treba podršku cjelokupne zajednice