Javna rasprava o Nacrtu proračuna Grada Mostara za 2020.