Austrija i Francuska donirale bh. službama opremu za spašavanje