Zgrada Muzičke škole i Muzičke akademije u Sarajevu u novom ruhu