Više od 2.000 takmičara na Svjetskom amaterskom biciklističkom prvenstvu