Dubrovački umjetnik u Mostaru od otpada izrađuje skulpturu parobroda (VIDEO)