Džaferović: Trebamo tražiti načine zajedničkog života, mostove saradnje