Ramić-Čatak: Nema bezopasnog kontakta s duhanskim dimom