U ovoj godini provedba mjera energetske efikasnosti u 23 javna objekta u FBiH