Deložirana umirovljenica iz Mostara, zajedno sa svojih dvoje djece