Ćudić: RS ima 50 posto manje spomen obilježja u odnosu na FbiH