Kavazović: Živimo vrijeme kada se laž pokušava naturiti kao istina i vrijednost