TK - Prošla godina najuspješnija po pitanju naplate naknada od koncesija

TUZLA, 23. januara (FENA) - Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona i Kantonalno Ministarstvo industrije ocjenjuju prošlu godinu kao najuspješniju dosad u oblasti naplate naknade od kocesija, navodeći da su svi koncesionari, koji su kasnili sa uplatama, nakon dogovora počeli redovno rješavati svoje obaveze, osim Rudnika Kreke.