Mjere pomoći za korisnike kredita za stambeno zbrinjavanje boraca

TUZLA, 20. aprila (FENA) - Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila uslove, način i postupak ostvarivanja prava na privremene mjere za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa za korisnike kredita za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica. Video FENA/Fatima Mehmedović