Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDSBiH

GDSBiH: GRAĐANKE I GRAĐANI EVROPE PODRŽITE EVROPSKE VRIJEDNOSTI NA IZBORIMA ZA EVROPSKI PARLAMENT

Građanska demokratska stranka BiH pozvala je građanke i građane Evrope da na izborima za Evropski Parlament podrže vrijednosti Evrope i svojim glasom zaustave njihovo ugrožavanje od strane nacionalista i izolacionista,ksenofoba i agresivnih javnih udara na demokratsku baštinu i potencijale Evrope.

U modernom svijetu, zasnovanom na grubom kršenju ljudskih prava i sloboda,bogaćenju besprizorno razularenih pojedinaca i korporacija i siromašenju ljudi ,njihovih  ličnih i porodičnih i širhi zajednica i društava i država i uništenju  biodiverziteta i kulturnih raznolikosti, Evropa ima posebnu odgovornost da u novom sazivu Parlamenta i Evropskoj Komisiji izabereone ličnosti koje će otvoriti  perspektivu svim generacijama da žive u dostojanstvu i budu posvećene suštinskim interesima građana.

GDS BiH promoviše individualna prava čovjeka i vjeruje da će i građanke i građani porijeklom iz BiH koji imaju pravo glasa na izborima za EP na temelju vlastitih iskustava podržati demokratske pokrete,partije i pojedince koji mogu obezbjediti da se u EP u narednom mandatu sluša i i poštuje  njihov glas.

GDS BiH SMATRA DA BI U NOVOM EP I EK KONAČNO MOGLO DA SE NA PRAVI NAČIN POSTAVI PITANJE REINTEGRACIJA U EVROPI I DA SE PREDSTANE SA POLITIKOM KLUBA KOJI PRIMA ČLANOVE U ODABRANO DRUŠTVO.

Evropa nije samo geografski prostor i pojam na mapi svijeta,Evropa se za  svoju budućnost mora izboriti novim pristupom jedinstva sa i u  razlikama.Evropa 21.vijeku tje izazov zanovi veliki  iskorak iz stanja  ekonomskih i političkih  ucjena i organizovanog  širenja straha i mržnje prema drugom i  i drugačijem,hipokrizije i manipulacija nacionalnim  i religijskim osjećanjima stanovništva ,lokalnim i regionalnim  sukobima i ratovima ,migrantskim krizama...Treba sasvim ozbiljno pristupiti OUN  upozorenjima na moguće nuklearne prijetnje i eskalaciju konflikata na različitim stranama svijeta, Potrena nam je vizija Evrope i akcija,ovdje i sada.Održivi razvoj ,mir i sloboda i sigurnost građana su največi izazov za Evropu i svijet i izbori za EP i EK imaju izuzetnu važnost za njihovo ostvarenje.

PRES GDSBiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.