Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SBBBiH

Saopćenje

SBB zahtjeva ponovno i nadzirano brojanje ili poništavanje izbornih rezultata 

Obzirom na ogroman broj nesumnjivih dokaza izborne krađe putem nelegalnih biračkih odbora, zamjene i popunjavanja glasačkih listića izvan biračkih mjesta, poništavanja važećih listića i pravljenja pola miliona nevažećih, glasanja desetina hiljada mrtvih, te lažno glasanje iz insostranstva, SBB zahtjeva da CIK obavezno naloži ponovno brojanje svih glasačkih listića u glavnom centru za brojanje, uz prisustvo domaćih i stranih posmatrača, shodno članu 5.30 Izbornog zakona BiH.

Takođe, SBB zahtjeva od CIK-a da hitno javnosti predoči imena i sankcionira odgovorne za zamjenu ogromnog broja članova biračkih odbora članovima SDA, dan prije održavanja izbora. Primjera radi, preko stotinu članova biračkih odbora ispred SBB-a uklonjeni su ili nisu pozvani od strane lokalnih izbornih komisija. S obzirom na činjenicu da je nekoliko desetina političkih subjekata učestvovalo na izborima, a da su članovi biračkih odbora ispred manjih stranaka ili nezavisnih kandidata gotovo u potpunosti izbačeni iz izbornog procesa, zaključak je potpuno jasan – preko hiljadu članova biračkih odbora je nelegalno zamjenjeno članovima SDA kako bi proveli isplaniranu i sistematičnu krađu tokom izbornog dana.

Utvrđivanje istine o izbornim malverzacijama, zaštita biračkog prava i zakonska obaveza CIK-a da osigura fer i poštene izbore može se postići ili reakcijom na režirani izborni haos ili krivičnim gonjenjem pojedinaca u izbornoj administraciji, uključujući krivične prijave protiv članova CIK-a, što će biti slijedeći korak SBB-a. Pozivamo CIK, ali i međunarodne posmatračke misije i organizacije, da urade sve što je potrebno kako BiH ne bi ušla u najdublju postdejtonsku političku krizu nepriznavanjem izbornih rezultata od većine političkih subjekata.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.