Javni oglasi

  1. 12.11.2020. Javni poziv za angažman dopisnika-reportera za period 2020.-2021.
  2. 19.10.2020. Produžen rok za prijavu na Javni poziv za angažman dopisnika-reportera za period 2020.-2021.
  3. 08.10.2020. JAVNI POZIV za angažman dopisnika-reportera za period 2020.-2021.
  4. 19.06.2019. Javni oglas za popunu radnih mjesta