Ekonomija     | 12.08.2019. 09:26 |

Ajdinović: Istrajat ćemo u borbi protiv sive ekonomije (VIDEO)

FENA Muhamed Hadžibegić

SARAJEVO, 12. augusta (FENA) - Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović izjavio je u intervjuu za Fenu da su sveukupne inspekcijske aktivnosti Uprave u najvećoj mjeri usmjerene na najprepoznatljivije oblike sive ekonomije - rad 'nacrno', neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa.

- Paralelno, drugi pojavni oblici sive ekonomije kontrolišu se putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u raznim oblastima, kao i kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prevoza putnika i tereta, a kontrole se obavljaju na području svih kantona Federacije BiH - kazao je Ajdinović.

Pojasnio je da je od početka 2015. do kraja juna 2019. Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, evidentirala 18.082 osobe zatečene u radu 'nacrno', izvršeno je ukupno 648.190 kontrola u unutrašnjem i prekograničnom nadzoru, izdato 24.440 prekršajnih naloga sa ukupnim finansijskim efektom od 32.887.056 KM, a sveukupni finansijski efekti po pitanju izrečenih prekršajnih sankcija, evidentiranih naknada i taksi za naplatu u prekograničnoj kontroli, te naknada za ceste, vode, ambalažni otpad, zrak, i sl. iznose 105.710.020,50 KM.

- S obzirom na to da fenomen sive ekonomije zahtijeva sistemski pristup, inspekcijski nadzori u tom smislu provode se u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH i kantonalnim inspekcijskim organima, a praksa je pokazala da je sinhronizovano djelovanje dviju federalnih uprava i kantonalnih inspekcijskih organa dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine prava - rekao je Ajdinović.

Među najvećim uspjesima u radu federalne inspekcije u smislu otklanjanja negativnih uticaja po društveno-ekonomsko okruženje Ajdinović je izdvojio djelovanje federalnih inspektora u predmetu GIKIL, naročito u toku 2018. 

- Nakon eksplozije razdvajača katrana u augustu 2018. u kojoj su povrijeđena tri radnika, došlo je do eskalacije situacije po okoliš u rijeci Spreči izazvane nesavjesnim poslovanjem i na vidjelo su izašli svi neriješeni problemi u GIKIL-u. Već tada su nadležni federalni inspektori, poduzimajući neophodne aktivnosti na sprečavanju nastanka većih šteta po okoliš, u ranije obavljenom timskom inspekcijskom nadzoru zapisnikom konstatovali da operator obavlja svoju djelatnost bez okolinske dozvole, što je bio preduvjet da se operatoru izrekne mjera obustave rada - podsjetio je Ajdinović.

Dodao je da je veoma značajnu ulogu u okviru tih aktivnosti imalo Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, te da su u predmetu koji je otvoren u tom tužilaštvom odgovorni u GIKIL-u konačno priznali krivicu u postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Lukavcu.

Ajdinović je naglasio da se od aktivnosti koje je Uprava provela u prethodne četiri godine posebno izdvajaju one koje se odnose na sveobuhvatno unapređenje stanja u Sektoru granične inspekcije.

Precizirao je da to podrazumijeva uvođenje informacionog sistema BIMS, nabavku uniformi za sve granične inspektore, poboljšanje uslova rada i discipline na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama, uspostvaljanje učestalije međuinstitucionalne saradnje sa Poreznom upravom FBiH, kantonalnim inspekcijskim organima i drugim kontrolnim organima u BiH, intenziviranje vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u multidisciplinarnim inspekcijskim timovima sačinjenim od  federalnih i kantonalnih inspektora, donošenje posebnih programa vršenja inspekcijskih kontrola, te kontinuirano vršenje pojačanih kontrole na suzbijanju sive ekonomije u FBiH.

- Moram istaći da taj sektor ima izniman značaj i važnost unutar ukupne nadležnosti i djelovanja Federalne uprave, a federalni sanitarni i tržišni, kao i fitosanitarni inspektori na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja brinu se da na unutrašnje tržište stiže zdravstveno ispravna i kvalitetna hrana, te da na police dolaze sigurni proizvodi i roba. U toku godine, na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama bude izvršeno više od 100.000 pregleda. Primjera radi, u 2018. izvršeno je 131.117 pregleda, izdato je 1.670 fitocertifikata (izvoz) i uzeto 5.600 uzoraka na ispitivanje zdravstvene i kvalitativne ispravnosti roba, a na ime taksi i naknada naplaćeno je 6.754.859,60 KM - rekao je Ajdinović.

Također, naveo je da je u periodu od 18. marta 2019. do 21. jula 2019. u okviru pojačanih inspekcijskih nadzora izvršeno  ukupno 5.539 nadzora, u okviru kojih su evidentirana 3.230 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom od 4.519.453 KM.

- Izdato je 891 rješenje za otklanjanje nedostataka u poslovanju, te 175 rješenja o privremenoj zabrani rada. U kontroli fiskalnih sistema kod 1.807 kontrolisana subjekta utvrđeno je da samo četiri subjekta nisu posjedovala fiskalni uređaj, a ukupno 248 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune u toku inspekcijskog nadzora. Utvrđen je iznos za naplatu taksi i naknada (vode, ceste, zrak, itd.) od 1.644.577,72 KM, te je obavljeno i 100 kontrolnih nadzora - kazao je Ajdinović.

Najavio je da će FUZIP u budućnosti nastaviti insistirati na kontinuiranom kapacitiranju Uprave, u smislu ljudskih resursa i materijalno-tehničkih sredstava.

- Već smo pokrenuli postupak restrukturiranja pojedinih organizacionih jedinica radi omogućavanja efikasnije iskoristivosti raspoloživih kadrovskih potencijala, kao i popunjavanja velikog broja nepopunjenih radnih mjesta. Također, radit ćemo i na donošenju inoviranih procedura kako bi se standardi vršenja inspekcijskih kontrola dodatno poboljšali. U tom pogledu, nastavit ćemo kontinuirano raditi u svjetlu normativnih aktivnosti, te ćemo kod resornih federalnih ministarstava, Vlade i Parlamenta FBiH insistirati na poboljšanju zakonskih rješenja i podzakonskih akata koji regulišu resorne oblasti inspekcijskog nadzora - potcrtao je Ajdinović.

Precizirao je da je u Upravi trenutno zaposleno 125 inspektora od kojih 82 obavljaju nadzore u unutrašnjem tržištu, a 43 u prekograničnoj kontroli roba, na sedam graničnih prijelaza (Izačić, Gorica, Bijača, Orašje, Kamensko, Aerodrom Sarajevo i Domaljevac-Šamac), te na mjestima carinjenja (Zenica, Tuzla, Mostar i Sarajevo).

Pogledajte http://fena.ba/video/3265/

Preuzmite https://drive.google.com/drive/folders/1LW_ZeX5JKAlm2ulDvraVpvR_rrIXr6Ta?usp=sharing

 

(FENA) D. V.

Vezane vijesti

Pronađen svinjski DNA u zaleđenom junećem bureku proizvođača Krajina Klas d.o.o. Banja Luka

Iz prodaje povučena 33 komada 'milka oreo' mliječnih pločica zbog pronađenih komada plastike

Pojačani inspekcijski nadzori od sutra na području Federacije BiH

Promo

Prenesi broj u m:tel i uzmi 100 GB bonusa!

HT Eronet predstavlja nove Samsungove uređaje A serije

Prva panel-diskusija u okviru projekta 'Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu'