Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

 Iz Naroda i Pravde zatražili su da u proces testiranja budu uključene sve institucije koje zadovoljavaju potrebne kriterije kako bi se broj testiranja u FBiH povećao i time znatno doprinijelo boljem odgovoru na trenutnu pandemiju COVID-19. Također, iz ove stranke navode kako je potrebno zaustaviti hajku na zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji borbe protiv Koronavirusa. 

Hajka koju pojedini političari i funkcioneri vode protiv zdravstvenih radnika je licemjerna, bezobzirna i mora odmah prestati. 

„Hajku vode oni koji su godinama u samom vrhu vlasti i koji su direktno odgovorni za očajne uvjete u kojima se zdravstveni radnici bore protiv Koronavirusa. Danas ljekare napadaju oni koji su bili ministri zdravstva godinama, čija je stranka dio vlasti godinama ili direktorica koja je iz ustanove na čijem je čelu protjerala najstručnije kadrove. Njihove kritike su neprimjerene i licemjerne i imaju za cilj prekriti slabost sistema za koje su odgovorni funkcioneri i svu odgovornost isporučiti ljekarima. Svakako da sve zloupotrebe bolovanja, odmora i izbjegavanje posla treba sankcionisati, ali mora biti jasno da je ogromna većina ljekara časno obavljala i obavlja svoje dužnosti u vrlo teškim uvjetima“, kaže se u saopćenju Naroda i Pravde. 

Nedostatak stručnosti i znanja ovu vlast tjera na represivne mjere, smatraju iz Naroda i Pravde, navodeći primjere zemalja kao što su Njemačka, Austrija, Hrvatska i druge zemlje u kojima struka kontroliše pandemiju. U konačnici i efekti na privredu zbog toga neće biti strašni u tim zemljama, dok su efekti po privredu BiH potencijalno devastirajući, navode iz Naroda i Pravde.

Reagujući na činjenicu da se u FBiH dnevno testira samo 400 osoba, što posljedično znači da 150.000 kupljenih testova neće biti iskorišteno ni za godinu dana. Iz Naroda i Pravde su zatražili da Federalno ministarstvo zdravstva uključi sve raspoložive ustanove u proces testiranja kako bi se povećao broj testiranja, smanjio period čekanja na testiranje, te osigurala alternativa u slučaju da labaratorije koje sada rade testiranje „ispadnu iz sistema“. 

„Nužno je uključiti sve ustanove koje raspolažu odgovarajućom opremom i kadrom za potrebna testiranja. Neophodno je da nadležni izađu sa jasnim podacima o mogućnostima KCUS na dnevnom nivou, kao i da li postoji alternativa za slučaj da dođe do prekida testiranja na KCUS-u usljed kvara, zaraze osoblja itd. Iz tih razloga bi Federalno ministarstvo zdravstva moralo definirati koje labaratorije imaju kapacitete i mogu vršiti testiranja, a u ovaj proces treba uključiti i državne institucije kakva je naprimjer Veterinarski fakultet u Sarajevu ili pak privatne“, navodi se u saopćenju Naroda i Pravde uz napomenu da su testovi pokazali da je značajan broj asimptomatskih pacijenata, pa je time jasno kako je testiranje važno kako bi se izolirale sve osobe koje mogu proširiti zarazu. 

Federalno ministarstvo zdravstva trebalo bi voditi proces zajedno sa kantonalnim ministarstvima zdravstva kako bi se uskladili kriteriji koje ustanove mogu vršiti testiranje. 

„Važno je omogućiti dodatni kapacitet kako bismo ubrzali proces, a svakako je važno i da radimo na boljoj geografskoj distribuciji labaratorija kako brisevi ne bi putovali stotinama kilometara. Privatne ustanove nisu prijetnja sistemu već njegova prednost i sistem treba njihove kapacitete staviti u upotrebu, a ne na različite načine ih šikanirati“, kaže se na kraju saopćenja Naroda i Pravde.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.