Stranačke aktivnosti

Saopštenje za javnost Nezavisni blok

Saopćenje

NB: Vladin prijedlog Rebalansa budžeta FBiH je kamilica, a nama treba finansijski respirator

Nezavisni blok je razmatrao Vladin predloženi prijedlog rebalansa budžeta i odmah su uočena vrlo problematična "rješenja" u krivom smjeru, poput drastičnog smanjenja socijalnih davanja, neznatnog umanjenja trasfera za političke stranke ili ukidanja transfera za kulturu i obrazovanje!

Upozoravamo javnost da se predloženim rebalansom Budžeta FBiH za 2020. godinu ukidaju važni transferi za kulturu i obrazovanje, te da se bilježe znatna umanjenja transfera pojedinicima koja se tiču socijalnih davanja.

"Brišu se sredstva za subvencioniranje privatnih preduzeća za uvezivanje radnog staža. Brišu se kapitalni transferi javnim preduzećima, te onaj za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture. Brišu se tekući transferi udruženjima građana i organizacijama iz oblasti kulture, transfer za implementaciju Bolonjskog procesa, transfer za studentske zajmove, transfer za razvoj turizma", ističe zastupnik Nezavisnog bloka u Parlamentu FBiH Amer Obradović.

Zastupnik Obradović poručuje da su izazovi veliki, te da je jasno da je trebalo pronaći način za velika umanjenja u prihodima, u odnosu na ona planirana. Međutim, kaže da bi svi izabrani i imenovani predstavnici trebali povesti računa o privilegijama koje imaju, te podržati da se i tu vrše značajnija rezanja.

"Za finansiranje političkih stranaka je u ranijem budžetu planirano 0,08% u odnosu na ukupne prihode. Sada se predviđa da to bude 0,05%. S druge strane, drastično su umanjeni transferi pojedincima - raseljenim licima i povratnicima za 4,5 miliona KM, za invalidnine umanjeno za 5,6 miliona KM, za demobilizirane borce smanjenje od 12,54 miliona KM, za podršci porodicama sa djecom 19,5 miliona KM manje", napominje Obradović.

"Ovo je vrijeme velikih izazova za Vladu Federacije BiH, ali i za nas parlamentarce. Ali pazite šta vladajuća elita radi. Umjesto da normalno razgovara sa Parlamentom, mi smo dobili u petak, kasno nekad oko 19 sati, skeniranu kopiju dokumenata, ogromnih budžeta, koje ne možete ni pretraživati kako treba, pa da se spremimo onda kako znamo i umijemo. Dakle, gospoda iz Vlade imaju ruke za ovo, ne zanima ih šta misli javnost i opozicija, niti neko konstruktivno rješenje. Stižu pare od MMF-a, a šta fali, rezaće tamo gdje je najlakše: socijala, obrazovanje, kultura. Da li neko tu vidi ikakvu jasnu strategiju osim neopisive sreće što im dolazi vreća para iz monetarnog fonda? Ja ne vidim. Posebno smatram da je praktično ukidanje sredstva za nauku i kulturu predstavlja upravo sistemsku grešku u pristupu vladajućih, kojima su nauka i kultura strana tijela. A nama upravo treba terapija u kojoj nauka ima glavnu riječ, i u zdravstvu i u ekonomiji... Vladin prijedlog Rebalansa budžeta FBiH je kamilica, a nama treba finansijski respirator", zaključuje Obradović.

Press služba

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.