Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDS-a

Saopćenje

Srpska demokratska stranka je danas predstavila slogan „Za Srpsku po mjeri svih nas“ sa kojim će nastupiti na predstojećim lokalnim izborima.

Predsjednik SDS Mirko Šarović je rekao da slogan SDS šalje poruku da se mora prestati sa politikom podjela, koja je veoma štetna po Republiku Srpsku i njene građane.

Šarović je tom prilikom poručio da Republika Srpska i njene opštine i gradovi moraju krenuti naprijed i da više nema vremena za čekanje.

„Sazrelo je vrijeme za promjene i brojne su okolnosti koje idu tome u prilog .Vjerujemo da SDS zajedno sa svojim partnerima na ovim izborima može biti uspješna i pobjednička“, kazao je Šarović, ističući da će SDS pred glasače izađi sa kvalitetnim kandidatima i programom za lokalne izbore.

Navodi da će SDS voditi pozitivnu kampanju sa jasno izraženim ciljevima.

„Zato Srpska demokratska stranka na ove izbore izlazi sa jasnom porukom i jasnim ciljem: izgradimo Srpsku po mjeri svih nas! I budite uvjereni, mi ćemo to zajedno sa narodom i učiniti“, kazao je Šarović.

On je poručio da će se SDS boriti za ravnopravnost, poštenje, poštovanje, razumijevanje, solidarnost, napredak, zajedništvo i ljubav.

Predsjednik Glavnog odbora SDS Milan Miličević je rekao da SDS kao državotvorna stranka ponovo ima najveću odgovornost za povratak našeg društva izvornim ljudskim i demokratskim vrjednostima na kojima je prije 28 godina stvorena Republika Srpska.

Da bi se stanje i trendovi u društvu promijenili na bolje, neophodne su sveobuhvatne i konzistentne političke promjene, uz potpuni zaokret u vođenje politike i strategije razvoja.

„U protivnom, Republika Srpska će postati posjed u vlasništvu desetak porodica vladajuće oligarhije i stranog kapitala“ upozorio je Miličević.

Miroslav Lučić, predsjednik Konferencije o lokalnoj samoupravi SDS-a (KOLOS), je rekao da nejednak tretman opština i gradova od strane aktuelne vlasti, doveo je do toga da se razvoj lokalnih zajednica odvija neuravnoteženo.

„Najveće negativne posledice u budućnosti imaće izrazito nerazvijene, nerazvijene i srednjerazvijene opštine. Postavlja se pitanje opstanka Republike, jer bez stanovništva nema ni održive teritorije, a bijela kuga i te kako uzima danak. Iz izloženog se jasno vidi snažna potreba da se podrži svestrani razvoj većine lokalnih zajednica i da se fokus javnih investicija promjeni i preusmjeri prema rješavanju te vrste problema“, rekao je Lučić.

Zamjenik predsjednika SDS Rado Savić je rekao da bi građani Republike Srpske živjeli mnogo bolje kada bi se njeni resursi stavili u funkciju razvoja.

„Resursi u svrhu razvoja, a ne u svrhu pljačke i bogaćenja pojedinaca obezbijediće nova radna mjesta za našu mladost i život u Republici Srpskoj. Pokrenimo se i iskoristimo naše razvojne potencijale. Znamo kako može i kako treba. Za budućnost Republike Srpske. Izgradimo Srpsku po mjeri svih nas“, poručio je Savić.

Maja Dragojević-Stojić, član Predsjedništva SDS, je kazala da je aktuelna situacija sa pandemijom virusa korona pokazala da zdravlje nema cijenu i da se politika zdravstva mora generalno mijenjati.

„Domovima zdravlja moraju upravljati menadžeri visoke stručnosti, profesionalnosti, odgovornosti i spremnosti za kontinuirano usavršavanje i praćenje savremenih tokova medicine koji će im omogućiti da uspješno rukovode ustanovom“, kazala je Dragojević-Stojić.

Sektor za
politiku i medije

SDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.