Politika

Mladi bez perspektive jer su nadležni bez strateških rješenja

Saopćenje, Foto FENA/VMBiH

SARAJEVO, 22.oktobra (FENA) - Strategije prema mladima usvojene su u 29 lokalnih zajednica u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, dok je Brčko distrikt BiH u procesu izrade svoje prve strategije prema mladima. Sam ovaj podatak pokazuje da lokalne vlasti još uvijek nisu spremne uraditi prvenstveno analizu položaja mladih na području općine/grada i donesu institucionalni dokument s definiranim problemima i potrebama mladih, ali i čitavim nizom aktivnosti koje, ukoliko se realizuju, trebaju doprinijeti rješavanju tih problema, istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine.

Navela je i da su mladi u Bosni i Hercegovini već godinama prepušteni sebi samima.

Iako su strategije prema mladima zakonska obaveza svih nivoa vlasti u našoj zemlji, predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH podsjećaju da su lokalne strategije naročito važne.

- Lokalne strategije tretiraju pitanja koja imaju uticaj na život svake mlade osobe u BiH. To su pitanja poput formalnog i neformalnog obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i preventivne zaštite, reproduktivnog i mentalnog zdravlja mladih. Također, socijalni položaj mladih, aktivno učešće ove populacije u javnom životu, mobilnost, informiranje, te savjetodavni rad s mladima, su jako važne oblasti. Osim toga, strategije za mlade moraju biti prilagođene potrebama svake pojedinačne lokalne zajednice – ističu iz krovnih organizacija za mlade u BiH.

Predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH pozivaju predstavnike svih političkih stranaka, mlade i cijelu javnost da se uključe kako bi mladima što prije bila ponuđena strateška rješenja i kako bi mladi konačno mogli u ovom društvu zauzeti mjesto koje im pripada.

- Ono što je važno u daljem procesu nakon usvajanja strategija jeste definiranje njihovih akcionih planova i budžeta za njihovu realizaciju, kao i praćenje primjene akcionih planova i evidencija. Strategije ne trebaju i ne smiju ostati samo slovo na papiru, već ih je potrebno u potpunosti primjenjivati. Svi moramo biti svjesni da je ovo dugotrajan proces koji ne završava usvajanjem strategija, naprotiv. Potrebno je ohrabriti sve aktere kako bi sam proces bio realizovan do kraja – rekao je član Upravnog odbora Omladinskog savjeta Republike Srpske Ognjen Vukojević.

Za kvalitetnu izradu strategije potrebno je u proces uključiti sve grupe mladih ljudi koji mogu biti podrška u njenoj izradi.

Sigurno važan aspekt je i periodično praćenje provedbe ovih dokumenata u što je također neophodno uključiti mlade ljude kao populaciju radi koje se strategija i usvaja, a što će osigurati da se ciljevi strategije ispune, a budžetska sredstva adekvatno utroše, saopćeno je.

Sadržaj dostupan isključivo pretplatnicima FENA servisa. Za više informacija o načinu i uslovima korištenja servisa kontaktirajte marketing@fena.gov.ba.