Korona virus

Federalno ministarstvo zdravstva o nabavci vakcina

Saopćenje

SARAJEVO, 22. januara (FENA) - Federalno ministarstvo zdravstva (FMZ) podsjeća da je na 251. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 14. januara, prihvaćen Plan vakcinacije protiv Covid-19 u Federaciji BiH kao i Zaključci V. broj 83/21.

- Tačno je da je Planom predviđeno da su Vlada FBiH i Federalno ministarstvo zdravstva opredijeljeni da vakcina protiv Covid-19, koja će se primjenjivati u Federaciji BiH, mora biti registrirana od Evropske agencije (EMA) - saopćeno je iz FMZ-a.

U saopćenju se navodi da su Zaključkom V. broj 83/21 pod tačkom 5. zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, svako u okviru svojih nadležnosti, da kod promijenjene epidemiološke situacije s Covid-19 u FBiH, odnosno novih naučnih saznanja u vezi s vakcinom protiv Covid-19, kao i promjene drugih uslova od kojih zavisi provođenje vakcinacije protiv Covid-19, revidiraju Plan vakcinacije.

- Federacija BiH se opredijelila za nabavku vakcina kroz COVAX mehanizam i EU mehanizam, međutim, činjenica je da kroz ova dva mehanizma još nije počela isporuka naručenih vakcina - navodi se u saopćenju.

Kako se nadalje navodi, iz tih razloga je 21. januara održan sastanak s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom, kojem su prisustvovali premijeri entiteta, ministri zdravstva entiteta, ministrica civilnih poslova BiH, kao i direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Glavna tema sastanka bila je nabavka vakcina protiv Covid-19.

Naime, zbog kašnjenja isporuke prvih vakcina kroz sistem COVAX-a, Bosna i Hercegovina se odlučila na pokretanje direktne nabavke vakcina od Pfizera, kao i proizvođača vakcina iz Rusije i NR Kine.

Kako bi što prije Federacija BiH dobila potrebne vakcine, Federalno ministrastvo zdravstva se danas hitno obratilo Ministarstvu vanjskih poslova BiH, tražeći da to ministarstvo, putem ambasada Ruske Federacije i NR Kine, od proizvođača vakcina zatraži sažetak karakteristika navedenih vakcina protiv Covid-19, registraciju vakcine u zemlji proizvođača, kao i sve ostale korisne informacije.

Razlog za ovo je što Federalno ministrastvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH do sada nisu imali detaljne informacije o uvjetima skladištenja, čuvanja, distribucije i primjene ovih vakcina, a saglasno uvjetima proizvođača.

Također, zbog promijenjenih okolnosti, a saglasno tački 5. Zaključaka Vlade FBiH V. broj 83/21, pripremljene su i izmjene i dopune Plana vakcinacije protiv Covid-19 u Federaciji BiH, saopćeno je iz Federalnog ministrastva zdravstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

(FENA) H.D.