Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost Koalicije za Mostar

Saopćenje

Mostar;27.01.2021.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T
Kluba vijećnika “Koalicije za Mostar 2020” u GV Mostara


Poslije svih uzaludnih pokušaja razbijanja “Koalicije za Mostar 2020”, mi vijećnici Kluba “Koalicije za Mostar 2020” u Gradskom vijeću Grada Mostara poručujemo sa naše prve sjednice da ostajemo jedinstveni, da nam je cilj sačuvati jedinstvo i kako smo to u izbornoj kampanji zagovarali ostvariti većinu u GV Mostara sa probosanskohercegovačkim ili promostarskim blokom.

Klub “Koalicije za Mostar 2020” poziva sve političke subjekte, koji su osvojili vijećničke mandate u novom sazivu Gradskog vijeća Mostara, na ozbiljno ponašanje, jer Mostar nema vremena za bilo kakve politikantske igre i politička nadmudrivanja.

Smatramo da je krajnje vrijeme da se svi uozbilje, kako bi se proces formiranja nove gradske vlasti što prije završio, u predviđenim rokovima i na demokratski način.

Naš jasan stav je da politički subjekti moraju što prije otpočeti pregovaračke procese, jer je to jedini način da se u demokratskom dijalogu sukobe različiti stavovi i pokušaju pronaći kompromisna rješenja. Ovo je posebno važno za one političke stranke i grupacije koje u javnim nastupima zagovaraju ideju jedinstvenog i multietničkog Mostara.

Naša politička stvarnost ne smije biti politička igra, već ozbiljni razgovori, koji će ponuditi konkretna rješenja, a sve kako bi Grad Mostar i njegovi građani konačno dobili vlast koja će početi rješavati nagomilane probleme.

Naš poziv za razgovore BH Bloku ostaje i dalje otvoren, ali bez ikakvih uslovljavanja. Cilj nam je postići dogovor sa BH Blokom, zajedničku koaliciju u GV Mostara, ali smo spremni i za razgovore sa svim drugim političkim subjektima koji će činiti Gradsko vijeće Grada Mostara.

Klub "Koalicije za Mostar 2020"
u GV Mostara

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.