Politika

Vlada BPK Goražde - Ograničeno kretanje od 21 do 5 sati ujutro

Saopćenje, Foto/Služba za odnose s javnošću Vlade BPK

GORAŽDE, 19. marta (FENA) - Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici donijela je naredbu kojom je ograničila kretanje na području tog kantona od 21.00 do 05.00 sati ujutro.

Naredba je donesena nakon razmatranja preporuka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te diskusije svih ministara, a imajući u vidu rapidno povećanje broja oboljelih od COVID-a 19. 

Od te zabrane izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije izazvane koronavirusom na području BPK Goražde, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.

Naredbom je zabranjena i organizacija svih javnih okupljanja u grupama većim od 15 ljudi, kao privatnih okupljanja u grupama većim od 10 osoba (svadbe, rođendani, drugi porodični skupovi slične prirode). Od zabrane se izuzimaju: sjednice Skupštine BPK-a Goražde, Gradskog i općinskih vijeća, privredni subjekti i krizni štabovi.

Uvodi se online nastava u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu od 22.03.2021. do 05.04.2021. godine.

Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2020. i 2021. godine svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naređuje se objektima koji pružaju uslužne djelatnosti (trgovine, hoteli, kladionice, ugostiteljski objekti, moteli, i dr.) da na ulaznim vratima sa vanjske strane naznače površinu objekta i broj osoba koje mogu boraviti u istom trenutku, uzimajući u obzir da je za jednu osobu potrebno najmanje četiri m2, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Za objekte koji su veće kvadratne površine maksimalan broj osoba koje mogu boraviti unutra je 30 osoba, s tim da se izuzima zaposleno osoblje.

Zabranjuju se posjete osobama smještenim u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Zabranjuje se organiziranje svih amatersko-rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnih kontakt sportova i to za sve koji nisu u takmičarsko-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima.

Dozvoljava se održavanje profesionalnih sportskih natjecanja u otvorenom i zatvorenom prostoru , ali bez prisustva publike, uz obavezno pridržavanje preporuka koje je donio Zavod za javno zdravstvo FBiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Privredna društva i poduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hiprmarketi,tržni centri i slično), kao i državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove preduzeća i drugi subjekti koji vrše javna ovlaštenja ,banke, pošte i druga pravna lica koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jednu ili više osoba koje će biti odgovorne za poštivanje mjera nošenja zaštitne maske i držanja fizičke distance građana, odnosno korisnika usluga prilikom ulaska u ove objekte. Na ulazu /izlazu objekata na vidnom mjestu istaknuti obavještenje o propisanim mjerama sa uputama za njihovu primjenu. Osobe zadužene za kontrolisanje propisanih mjera moraju biti jasno označene kako bi bila jasno uočljiva njihova uloga i dužnost.

Naređuje se Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove BPK Goražde da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbi iz svoje nadležnosti kao i naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ova naredba važi 14 dana, a primjenjivat će se od današnjeg datuma.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 5.000 KM Kantonalnoj bolnici za nabavku lijekova i neophodnog medicinskog materijala, te zadužila kantonalnu Upravu civilne zaštite da Upravi policije MUP- a BPK dodijeli 1.000 zaštitnih maski koje će besplatno distribuirati građanima Kantona, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde. 

(FENA) M.L.