Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Sanja Renić: Priručnik za rad kantonalnih zastupnika na zaštiti okoliša

Na današnjoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zastupnica Naše stranke Sanja Renić podijelila je i predstavila priručnike za zaštitu okoliša za rad zastupnika u Skupštini.

Višestranačka grupa kantonalnih zastupnika (EKOTAF), čija je članica i Renić, sastavljena od zastupnika i zastupnica iz  Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog i Kantona Sarajevo, u saradnji sa NDI-jem, 2019. godine odlučila je da radi na poboljšanju zaštite okoliša te ukaže na važnost rješavanja ovih problema u ova tri kantona. Organizovali su više okruglih stolova i tom prilikom razgovarali s NVO-ima i ekspertima. Nakon prikupljenih informacija krajem 2019. godine kreirali su upitnik s ciljem da se ocijeni u kolikoj mjeri je zaštita okoliša prepoznata kao prioritet u tri najzagađenija kantona u Federaciji BiH u politikama parlamentarnih stranaka i kod zastupnika u kantonalnim skupštinama.

 Anketa je pokazala da zastupnici kantonalnih skupština djelimično poznaju ovu oblast i da postoji potreba za izradom priručnika koji bi sadašnje i buduće zastupnike upoznao s pitanjima zaštite okoliša, načinu na koji se ona mogu i trebaju rješavati na kantonalnom nivou vlasti, s posebnim naglaskom na zagađenost zraka. Priručnik je kreiran krajem 2020. godine i početkom 2021. godine uz podršku eksperata iz oblasti zaštite okoliša, NDI i USAID-a.

 „Ovaj priručnik treba da pomogne i olakša da zastupnici svojim radom i prijedlozima pokušaju riješiti probleme u zaštiti okoliša u ova tri kantona. Kada zastupnici budu imali amandmane, inicijative ili zakonska rješenja NDI će pružiti ekspertsku i svaku drugu podršku, a u skladu sa svojim programom rada“, rekla je Renić.

Na kraju priručnika se nalaze linkovi za PDF verziju priručnika i PDF verzija upitnika i rezultata nakon analize prikupljenih podataka.

VIDEO

 

 

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

+387 33 408 884

VIDEO

www.nasastranka.ba

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.