Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP-a BiH

Saopćenje

Poštovani predstavnici medija,

ponovo se aktuelizira pritisak na SDP BiH kao opozicionu partiju, organiziran od strane vladajućeg dvojca SDA-HDZ, kako bi SDP BiH postao saučesnik u njihovom nezakonitom radu, a u vezi sa imenovanjem Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Indikativno je da se niko ne pita da li je zadovoljavanje ambicija jurišnika SDA i HDZ BiH vrijedno blokade i zašto predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH ne žele predložiti sastav komisije koji je u skladu sa zakonom?

Predsjednik SDP BiH je na ovu temu dana 13.08.2021. godine Udruženju poslodavaca FBiH, Udruženju banaka BiH i Privrednoj komori FBiH uputio pismo koje dostavljamo u prilogu, a u kojem navodi da SDP BiH neće biti saučesnik SDA i HDZ BiH u kršenju zakona.

U pismu je istaknuto da će, ako SDA i HDZ BiH odustanu od zbrinjavanja svojih jurišnika svjesnim kršenjem zakona, SDP BiH podržati imenovanje stručne i nezavisne komisije. 

U suprotnom, podršku trebaju tražiti mimo SDP-a jer se i bez nas može napraviti većina.

--

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Služba za odnose sa javnošću i marketing SDP BiH
Alipašina 41, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj telefona: +387 (0)33 563-917, (0)33 563-941, (0)33 563-918 

Broj faksa: +387 (0)33 563-917

E-mail adresa: informisanje@sdp.ba

 
sdp.ba

facebook.com/sdpbih

twitter.com/sdpbih

youtube.com/sdpbih

flickr.com/sdpbih

instagram.com/sdp.bih
--
 

Sarajevo, 13.8.2021. godine

- Udruženje poslodavaca FBiH

- Privredna Komora FBiH

- Udruženje banaka BiH

 

Poštovani,

niz je pitanja, a usudio bih se reći i optužbi koje dolaze iz kruga predstavnika poslovne zajednice jer se u javnosti stvorila pogrešna slika kao proizvod vješto spinovanih informacija od strane Federalne Vlade. Naime, podmeće se teza kako već godinama nemamo Komisije za vrijednosne papire jer to opstruira SDP BiH.

Pri tome se prešućuje činjenica da SDP BiH nije dio vladajuće koalicije i na bilo koji način nije dužan podržavati vlast koja je do guše u bezbrojnim aferama korupcije i organiziranog kriminala. Naprotiv, zadatak opozicije u svakoj demokratskoj zemlji je da se bori protiv takve vlasti koristeći sva raspoloživa demokratska sredstva. Naravno da vas kao poslovnu zajednicu to ne treba zanimati sve dok se ne radi o stvaranju ambijenta koji dovodi do pravne nesigurnosti i otežava ili potpuno blokira vaše poslovanje.

Ovim pismom želimo pojasniti pozicije Socijeldemokratske partije Bosne i Hercegovine vezane za imenovanje Komisije za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine (Komisija). Prije svega, želimo naglasiti da se SDP BiH zalaže za vladavinu prava i da ćemo podržati imenovanje Komisije kada prijedlog bude u skladu sa Zakonom. Nažalost nismo u mogućnosti uticati na prijedlog Odluke osim kroz izražavanje svog stava kada ista dođe do Parlamenta.

Dakle ponavljamo i Vama ono što smo isticali u Parlamentu, u javnosti, te u komunikaciji sa predstavnicima vladajuće koalicije. Cijela konkursna procedura za izbor članova Komisije provedena je na krajnje netransparentan način. Parlamentu FBiH, unatoč ponovljenim zahtjevima, nikada nije dostavljena konkursna dokumentacija, iako su je zastupnici SDP BiH u Parlamentu FBiH tražili više puta. Činjenica da Predsjednik FBiH odbija dostaviti konkursnu dokumentaciju Parlamentu FBiH ukazuje na vjerovatne nepravilnosti pri provođenju procedure.

Da su naše sumnje opravdane dokazuje i posljednji prijedlog članova Komisije, u čiji sastav se predlažu osobe koje u skladu sa Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire u FBiH ne mogu biti imenovane.

Dva su eklatantna primjera. Naime, jedan od predloženih članova Komisije je bivši predsjednik Mladeži HDZ-a BiH Grada Mostara. Ista osoba je kao bivši direktor Kazneno-popravnog zavoda u Mostaru bila predmetom više istražnih radnji, što je vidljivo iz brojnih izvještaja u javnosti. Federalna uprava policije je protiv navedenog lica Tužilaštvu BiH podnijela krivične prijave zbog sumnje da je omogućio bijeg iz zatvora osuđenom ratnom zločincu. U drugom slučaju prijava je podnesena zbog sumnje da je ova osoba učestvovala u organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila trgovinom opojnim drogama, jer je dotični, prema navodima iz optužnice za potrebe prijevoza opojnih droga ustupio službeno vozilo.

Drugi predloženi član Komisije je osoba koja je kao član SDA obnašala veći broj visokih političkih funkcija, uključujući funkciju ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Prozor, u koje je izabran kao kandidat na listi SDA.

Naglašavamo da je članom 6. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire u FBiH jasno definisano da članovi Komisije ne mogu "obavljati dužnost u političkoj stranci", kao ni "učestvovati u političkim aktivnostima" (stav 6. i 7.).

S obzirom da predmetna odredba diskvalificira spomenuta lica, koja su neovisno o tome predložena u sastav Komisije, uz navedene dodatne elemente vezane uz povezivanje sa cijelim nizom krivičnih djela, zbog kojih je jedan od kandidata krajnje neprikladan kandidat, SDP BiH ne može i neće dati svoju podršku imenovanju Komisije u trenutno predloženom, nezakonitom sastavu. Navedeni podaci pokazuju da spomenuta lica ne zadovoljavaju niti zakonski kriterij da imaju "višegodišnje odgovarajuće profesionalno iskustvo."

Svjesni smo važnosti Komisije, zbog čega još više dolazi do izražaja potreba da se u izboru kandidata držimo slova Zakona. Sve dok u sastav Komisije ne budu predloženi nezavisni i nestranački stručnjaci sa odgovarajućim profesionalnim iskustvom, Komisija neće moći odgovoriti svom zadatku, te objektivno, nepristrasno bez političkog uticaja obavljati svoje zakonske nadležnosti.

To bi nam trebao biti zajednički cilj i SDP BiH će u Parlamentu FBiH dati podršku za davanje saglasnosti za imenovanje takvog sastava Komisije. Uvjereni smo da i Vi dijelite naš stav da je isključivo imenovanje sastava Komisije u skladu sa Zakonom jedina prihvatljiva opcija. SDP BiH smatra kako bi trenutni, nezakoniti prijedlog kadrovskih rješenja, ukoliko bi bio podržan, ozbiljno narušio integritet Komisije, njenu funkciju i zakonitost u radu ovog važnog tijela. Zato ga nismo spremni podržati.

Nadam se da Vam je sada jasna pozicija SDP BiH. Ne želimo svojim glasanjem dati alibi bilo kome za donošenje nezakonitih odluka i posljedica koje one mogu proizvesti. Niko to nema pravo tražiti od nas ili od bilo koga drugog  i to je jedini razlog zašto vladajuća Koalciji ne može osigurati potreban broj glasova za nezakonitu odluku o imenovanju Komisije za vrijednosne papire.

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik SDP BIH

Nermin Nikšić

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.