Ekonomija     | 04.01.2022. 10:24 |

U Federaciji BiH u prošloj godini izdana 51 okolišna dozvola

FENA Emir Felic

SARAJEVO, 4. januara (FENA) - Federalno ministarstvo okoliša i turizma u prošloj godini izdalo je ukupno 51 okolišnu dozvolu firmama u Federaciji BiH za realizaciju njihovih novih ili nastavak postojećih projekata koje provode u sklopu svoje djelatnosti.

Najveći broj okolišnih dozvola izdat je kompanijama na području Kantona Sarajevo - 10, zatim Zeničko-dobojskog devet, Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog po osam, dok je  najmanje okolinskih dozvola izdato firmama na području Unsko-sanskog, Posavskog i Zapadno-hercegovačkog kantona i to po dvije.

Prema vrstama industrije kojom se bave firme koje su dobile okolišne dozvole uglavnom se radi o ekstraktivnoj industriji - kamenolomima i rudnicima, upravljanjem otpadom, mineralnoj industriji - betonarama i asvaltnim bazama, infrastrukturnim objektima - izgradnji autocesta, prehrambenoj, energetskoj i namjenskoj industriji.  

Nakon zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole nadležno ministarstvo za pogone i postrojenja za koja je potrebna prethodna procjena uticaja na okoliš dostavlja zahtjev za izdavanje okolinske dozvole, zajedno sa prilozima, nadležnim organima i zainteresiranim subjektima radi davanja mišljenja i sugestija.

Zakonska procedura također podrazumijeva i uključivanje javnosti koje se vrši sastavljanjem liste zainteresiranih strana/organa, objavljivanjem poziva za javni uvid na internet stranici www.fmoit.gov.ba: netehnički rezime Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole i Plana upravljanja otpadom.

Na temelju provedene procedure uključivanja javnosti za prethodnu procjenu uticaja na okoliš Federalno ministarstvo donosi: rješenje o izdavanju okolišne dozvole ili odluku (zaključak) o potrebi provođenja pune procjene uticaja na okoliš koja podrazumijeva izradu Studije o procjeni uticaja na okoliš u roku od 15 dana od dana isticanja roka za dostavu primjedbi.

Okolišna dozvola je integralni pravni dokument – upravni akt kojim se propisuju mjere zaštite svih sastavnica okoliša: zrak, voda, zemljište, biodiverziteta,  a izdavanje okolišne dozvole je regulirano Zakonom o Zaštiti okoliša u FBiH.

(FENA) E. F.

Vezane vijesti

Trgovinski deficit FBiH u januaru 2022. godine 327.063.000 KM

Grad Zenica zbog duga za kamatu blokirao rudnik, za 15. januar zakazan štrajk

Efendić: Snažni zamah ekonomskog razvoja općine Novi Grad (VIDEO)

Promo

m:tel na Mostarskom sajmu: Ključan smo partner u regionalnom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana

Vizija i plan urbanog razvoja Kantona Sarajevo: Transformacija grada za kvalitetniji i bolji život građana

Kampanja 'Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu'