Bosna i Hercegovina     | 04.01.2022. 14:01 |

Usvojen nacrt budžeta Grada Zenice za 2022. u iznosu od 71,289 miliona KM

FENA Vehid Begunić, Foto: FotoFENA/Vehid Begunić

ZENICA, 4. januara (FENA) - Gradsko vijeće Grada Zenica usvojilo je na današnjoj sjednici Nacrt budžeta za 2022. godinu u iznosu od 71.289.023,50 KM.

U obrazloženju nacrta ovogodišnjeg budžeta, pomoćnica gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić navela je kako je prihodovna strana tog dokumenta izrađena na osnovu “ostvarenja budžeta za period januar-novembar 2021. godine, zatim makro-ekonomskih projekcija prihoda Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine te procjene budžetskih korisnika za one prihode za koje su oni nadležni”.

-Nacrtom budžeta Grada Zenica za 2022. planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 71.289.023,50 KM, što je za 18 posto više u odnosu na planirane prihode i primitke u izmjenama i dopunama budžeta za 2021. godinu. Strukturu prihoda i primitaka čine primici Grada, planirani u iznosu od 62.061.23,50 KM, što je za 20 posto više od budžeta za 2021. godinu, te primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti, odnosno namjenske doznake, u iznosu od 9.228.000 ili tri posto više od budžeta za 2021. godinu - precizirala je Vojvodić.

Porezni prihodi planirani su na iznos od 26.062.094 KM ili tri posto; neporezni prihodi planirani na iznos 12.684.807,50 KM ili sedam posto više i kapitalni primici u iznosu od 14.184.000 KM ili 215 posto više od budžeta za 2021. godinu. Primljeni tekući transferi i donacije planirani su na iznos od 1.442.090 KM ili 23 posto manje, a primljeni kapitalni transferi 5.658.032 KM ili 11 posto manje nego prošle godine.

Donesena je i nova Odluka o organizaciji službi Grada Zenica, na osnovu kojih će doći do izmjena organizacija i službi za Upravu Grada Zenica te organizacija posebnih stručnih službi, sektora i drugih organizacionih cjelina.

Planirana su sredstva, napomenula je Vojvodić, za novoformirane budžetske korisnike: Služba za boračko-invalidsku zaštitu, Služba za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti i Službu za normativno-pravne poslove, dok je ukinut Sektor za odnose s javnošću.

Ukupni izdaci za plaće 406 zaposlenih na budžetu tog grada, među kojima su i 63 pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica te 50 zaposlenih Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica, planirani su na iznos od 11.200.800 KM ili 15,7 posto ukupnih planiranih sredstava iz budžeta, a što je 22 posto više nego je za ovu namjenu bilo planirano prošle godine. Ukupni budžetski rashodi za 2022. godinu planirani su na identičan iznos kao i ukupni prihodi - 71.289.023,50 KM. 

O nacrtu budžeta provest će se 10-dnevna javna rasprava, a gradonačelnik Fuad Kasumović najavio je kako će 14. januara biti sazvana nova sjednica Gradskog vijeća, na kojoj bi se trebao usvajati i Prijedlog budžeta tog grada za 2022. godinu.

(FENA) L. A.

Vezane vijesti

Usvojen Budžet Grada Zenica za 2024. godinu, iznosi 112.922.656,02 KM

Usvojen Nacrt budžeta Grada Zenica za 2024. u iznosu 112,4 miliona KM

Gradsko vijeće Zenice usvojilo rebalans budžeta

Promo

HT Eronet predstavlja nove Samsungove uređaje A serije

Prva panel-diskusija u okviru projekta 'Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu'

m:tel na Mostarskom sajmu: Ključan smo partner u regionalnom povezivanju zemalja Zapadnog Balkana