Bosna i Hercegovina     | 12.03.2023. 09:18 |

Bošnjak: Što prije pokrenuti procedure usvajanja strateških dokumenata čime ćemo otvoriti nove perspektive

FENA Dejan Jazvić, Foto: Amer Kajmović

SARAJEVO, 12. ožujka (FENA) - Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak ističe da će u ispunjenju zadataka koji nas čekaju na putu postizanja punopravnog članstva u Europskoj uniji, biti potrebna koordinacija na aktivnostima koje doprinose usuglašavanju obrazovnog sustava sa tržištem rada kao i sa Europskim obrazovnim prostorom.

-Ovo je veliki izazov s obzirom na rascjepkani obrazovni sustav, kao i zahtjeve koje Europska komisija svakodnevno stavlja pred nas. Pametna specijalizacija i rad na kreiranju strategije pametne specijalizacije u BiH izravno doprinose približavanju EU standardima. Inkluzivnost u obrazovanju, jačanje mehanizama za zaštitu ljudskih prava u obrazovnom sustavu, reguliranje profesija, stvaranje uvjeta za internacionalna testiranja učenika u BiH, koja su nažalost u malom zastoju, su aktivnosti na koje treba biti usmjerena posebna pozornost u narednom razdoblju, kaže ministrica u razgovoru za Fenu.

U prvom intervjuu nakon stupanja na dužnost Bošnjak naglašava da se europski put Bosne i Hercegovine nalazi u svim programskim dokumentima i smjernicama rada svih razina vlasti, pa tako i Ministarstva civilnih poslova. Uloga Ministarstva je, dodaje, veoma važna u pogledu koordinirajuće nadležnosti s ciljem ispunjavanja zadataka koji bi BiH od nedavno dobivenog kandidacijskog statusa što prije doveo u pregovaračku poziciju s EU. Na nama je, poručuje ministrica, da pokažemo da ne samo da zaslužujemo biti kandidat  za članstvo u Europskoj uniji, već da smo dio europske obitelji.

-Govoreći o zakonodavstvu EU moramo biti svjesni da u ovom segmentu treba uložiti mnogo napora kako bi se zadovoljili kriteriji koji približavaju BiH Europskoj uniji. Počev od usuglašavanja županijskih zakona o visokom obrazovanju s EU standardima,  do zakona koji se odnose na socijalnu politiku, kulturu, obrazovanje, mlade. Da bi to napravili, potrebna nam je suradnja entiteta i županija, kao i Brčko distrikta jer samo temeljem postignutog konsenzusa, zajedno možemo realizirati uvjete koji su postavljeni pred nas, ističe Bošnjak.

Ministarstvo civilnih poslova je veliko i razgranato ministarstvo. Izravno je nadležno za poslove državljanstava, osobne i putne isprave, te razminiranje,  a u oblastima zdravstva, znanosti i kulture, obrazovanja, rada i zapošljavanja, sporta, geodezije i meteorologije - Ministarstvo civilnih poslova ima koordinirajuću ulogu između dva entiteta i Brčko distrikta, odnosno u određenim oblastima između entiteta Republika Srpska i županija Federacije BiH, te Brčko distrikta. Svaka od ovih  oblasti sa sobom nosi različite prioritete.

-Već smo počeli s konkretnim aktivnostima u oblasti zdravstva koje će izravno pomoći jačanju zdravstvenog sustava u BiH. Također, svjesni smo izazova u oblasti obrazovanja i potrebi usklađivanja obrazovne politike s tržištem rada, te općenito  stvaranja uvjeta za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja na svim razinama. Potrebno je što prije pokrenuti procedure usvajanja strateških dokumenata iz nadležnosti ministarstva, čije usvajanje će otvoriti nove perspektive te pristup raznim resursima i mogućnostima, kaže ministrica Bošnjak.

Najavljuje skoro potpisivanje sporazuma s Mađarskom koji se odnosi na stipendiranje studenata iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati u Mađarskoj. Tu su i razni drugi sporazumi i oblici suradnje koji se odnose na znanost, istraživanje, obrazovanje, kulturu, sport koji stvaraju osnovne pretpostavke za napredak i razmjenu iskustava.

Imajući u vidu veoma značajnu ulogu UNESCO-a u Bosni i Hercegovini nastojat će, kaže, što prije uputiti prijedlog za imenovanje Povjerenstva za UNESCO koje će pomoći u jačanju suradnje među narodima u područjima obrazovanja, znanosti i kulture.

Nakon nedavnog razgovora s veleposlanikom Johannom Sattlerom najavljeno je da će posebna pažnja ovog ministarstva biti posvećena  oblasti zdravstva i nastavku realizacije milijunskih projekata koji će doprinijeti jačanju zdravstvenog sektora u BiH. Govoreći o tomu ministrica Bošnjak navodi da je oblast zdravstva specifična i zahtjevna oblast u što smo se uvjerili za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, pandemije koja nam je pokazala ranjivost zdravstvenog sustava i potrebu za jačanjem kapaciteta za učinkovit odgovor na eventualne prekogranične prijetnje zdravlju.

-Trenutno smo počeli aktivnosti na projektu „EU potpora za reformu sektora zdravlja“ čija je vrijednost 10 milijuna eura s planiranom implementacijom u iduće tri godine. Uz institucije iz Bosne i Hercegovine, partneri na implementaciji su Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Svjetska banka. Cilj projekta je doprinijeti osnaživanju zdravstvenih sustava u BiH temeljenih na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a koji će biti sposobni za napredak u postizanju univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom u BiH. Također, uvažavajući preporuke Delegacije Europske unije u BiH, pokrenuli smo proceduru pristupanja „Programu za zdravlje“ (EU4Helth). Radi se o novom programu EU iz oblasti zdravstva koji ima proračun vrijedan više od 5,3 milijarde eura namijenjen sustavima EU da postanu jači, otporniji i pristupačniji što će pridonijeti suočavanju s dugoročnim zdravstvenim izazovima . Program identificira četiri ključna cilja koja se odnose na poboljšanje i promicanje zdravlja, zaštitu ljudi, osiguranje dostupnosti i cjenovne pristupačnosti lijekova i medicinskih proizvoda kao i jačanje zdravstvenih sustava, pojašnjava Bošnjak.

Kada je u pitanju njeno imenovanje, ministrica Bošnjak kaže da to za dio javnosti možda i jeste bilo iznenađenje, u političkom kontekstu, jer je njena karijera do prihvaćanja funkcije ministrice civilnih poslova bila vezana za ekonomiju, odnosno bankarstvo.

-Prihvatila sam ukazano povjerenje i stavila se na raspolaganje da služim svojoj državi - Bosni i Hercegovini, na profesionalan, transparentan i pošten način. Svakome tko voli svoju zemlju, obnašati tako visoku funkciju, kao što je funkcija ministra u Vijeću ministara BiH, neupitno predstavlja veliku čast, ali i nosi enormnu odgovornost prema državi i svima koji u njoj žive.  Želim zahvaliti i svojim prethodnicima na onom što su učinili do sada ali cijenim da u idućem razdoblju možemo napraviti još iskorak više, posebno sada kad je BiH dobila kandidacijski status. Mogu samo obećati da ću svoj posao obavljati odgovorno i profesionalno na dobrobit svih u  BiH, jer držim da samo tako možemo izgraditi poželjno  društvo i zemlju iz koje mladi neće odlaziti. Bojim se da je ovo zadnja prilika da se BiH pokrene u jednom novom europskom pravcu. Nama je mjesto u Europi i mi tamo pripadamo.  Osobno ću sa svoje strane i sa svojim suradnicima, ali  vjerujem i sa svim kolegama u Vijeću ministara, svojski raditi da to i ostvarimo. Jer evidentno je da postoji jedna nova energija i da vlada jedno pozitivno ozračje i već se vide prvi  pozitivni pomaci, kaže ministrica.  

Odgovarajući na pitanja o potencijalnim “opasnostima” u svom ministarskom radu, ona kaže da se stvaranjem ambijenta dobre volje, razumijevanja i uvažavanja se otklanjaju potencijalne opasnosti.

-Kako ovo ministarstvo ima, prije svega, koordinirajuću ulogu za koju je veoma važno umijeće dogovaranja i pregovaranja, konsenzusa i suglasnosti, energiju treba usmjeriti na kvalitetnu suradnju sa entitetima, županijama i Distriktom. Uvjerena sam da ćemo na taj način postići najbolje rezultate. Ne smijemo zaboraviti da je u BiH jedini put za ostvarivanje bilo kojeg rezultata uključivost, uvažavanje i jednakopravnost. Kada taj put primijenite na bilo koje Ministarstvo u Bosni i Hercegovini , pa tako i na Ministarstvo civilnih poslova, vjerujem da je rezultat neminovan. I na kraju želim vjerovati da će suradnja u Vijeću ministara sa kolegama iz drugih resora biti konstruktivna i okrenuta samo jednom cilju: dobrobiti za sve stanovnike BiH, kazala je u intervjuu za Fenu ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak.

(FENA) D. J.

Vezane vijesti

Sastanak Bošnjak - Beroš: Hrvatska spremna za svaku pomoć BiH na putu ka Eurotransplantu

Tijekom 2023. ukupno 398 studenata iz BiH sudjelovalo u programu CEEPUS III

Bošnjak - Lucet: Digitalno obrazovanje pokretač društvenog i ekonomskog razvoja

Promo

M:tel web shop - pravo mjesto za izbor vašeg novog telefona

Završene 14. Sportske igre mladih BiH: Najbolji putuju u Split na regionalno natjecanje

Naručite među prvima u m:tel-u: Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6