Bosna i Hercegovina     | 20.05.2023. 09:44 |

Delegacija EU u BiH - Nastaviti usklađivanje sa standardima EU o autorskim pravima

FENA Dževad Ćesko, Foto: Arhiva

SARAJEVO, 20. maja (FENA) - Delegacija Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini smatra ključnim da nadležna tijela u BiH nastave s naporima na usklađivanju sa standardima EU o pravima intelektualnog vlasništva i autorskim i srodnim pravima, jer je njihova provedba važan dio budućih pregovora i pristupanja Evropskoj uniji.

 

- Prava intelektualnog vlasništva i autorska prava od ključne su važnosti za podsticanje inovacija i razvoja. EU ima usklađena pravila za pravnu zaštitu prava intelektualnog vlasništva te autorskih i srodnih prava, koja se odnose na sve zemlje članice EU i s kojima se zemlje koje žele postati članice obavezno usklađuju - odgovorili su Feni iz Odjela za komunikacije Delegacije EU u Bosni i Hercegovini na upit o stanju autorskih prava u našoj zemlji i aktivnostima Delegacije EU u ovoj oblasti.

Ističu da se, kao što je navedeno u posljednjem Izvještaju o BiH (oktobar 2022. godine), u zemlji bilježi umjereni stepen pripremljenosti u oblasti prava intelektualnog vlasništva, s tim da nema napretka u daljem usklađivanju sa standardima EU, kao i da je pravni okvir o autorskim i srodnim pravima u velikoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom EU.

Delegacija EU u BiH smatra da je potrebno revidirati odredbe za djela bez autora i prava kolektivnog upravljanja radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU u ovom području, te da nadležna tijela u BiH trebaju uložiti značajne napore na usklađivanju zakonodavstva, kao i osiguravanju provedbe i koordinacije.

Počevši od 2008. godine Evropska unije podržava zaštitu intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini kroz niz projekata, postigavši značajne rezultate u usklađivanju zakonodavstva i provedbi intelektualnog vlasništva. 

- Kroz trenutni projekat vrijedan preko 1,8 miliona eura, EU osigurava potrebnu ekspertizu i podršku Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, te kreativnim industrijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini kako bi se postigla slična zaštita prava intelektualnog vlasništva kao i u EU - pojašnjavaju iz Delegacije EU u BiH.

Ovaj projekat je usmjeren na izgradnju kapaciteta institucija u BiH nadležnih za zaštitu i provođenje prava intelektualnog vlasništva kroz unapređenje njihove međusobne saradnje, izmjene i dopune zakonodavstva koje se odnosi na intelektualno vlasništvo i njegovo dalje usklađivanje s pravnom stečevinom EU.

Projekat se odnosi i na podizanje svijesti šire javnosti o pravima intelektualnog vlasništva. 

-Ne samo da pomažemo Bosni i Hercegovini da poštuje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, već i istinski potičemo korištenje kreativnosti, inventivnosti i znanja u sektoru industrije i usluga - navode iz Delegacije EU u BiH.

Dodaju da Projekat pruža pomoć Institutu za prava intelektualnog vlasništva BiH u usklađivanju Zakona o autorskim i srodnim pravima s Direktivom o jedinstvenom digitalnom tržištu (Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. aprila 2019. o autorskim i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu) i drugim relevantnim direktivama.

(FENA) D. Ć.

Vezane vijesti

Sattler: Okosnica demokratije je sloboda medija (VIDEO)

Bunoza: Konferencija u Sarajevu je jasan pokazatelj da je BiH na dobrom smjeru (VIDEO)

Delegacija EU u BiH: Pomirenje se može graditi isključivo na istini, miru i pravdi, te empatiji i poštivanju svih civilnih žrtava

Promo

M:tel web shop - pravo mjesto za izbor vašeg novog telefona

Završene 14. Sportske igre mladih BiH: Najbolji putuju u Split na regionalno natjecanje

Naručite među prvima u m:tel-u: Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6