FENA biznis

09.02.2021. 13:31

Amer Bukvić u Nadzornom odboru Zaman Bank iz Kazahstana

Amer Bukvić, predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI) imenovan je za člana Nadzornog odbora Zaman Bank iz Kazahstana, jedne od pet najstarijih banaka u ovoj zemlji. Kazahstan važi za jednu od najdinamičnijih ekonomija u svijetu, odlukuje ga bogatstvo naftom i mineralima i spada u red najjačih ekonomija na području Centralne Azije. Od njenog osnivanja pa sve do danas, fokus poslovanja Zaman Bank su privredni subjekti i podrška dinamičnom razvoju ove zemlje, a prije tri godine svoje su poslovanje uskladili sa islamskim finansijskim principima. Izbor Bukvića za člana Nadzornog odbora još je jedno priznanje Bukvićevog angažmana na polju islamskih finansija.

Više informacija